Realizatorzy

W wyniku zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., placówki ochrony zdrowia mogą realizować szybką terapię onkologiczną. Mogą one leczyć pacjentów w ramach pakietu onkologicznego, jeśli spełnią poniższe warunki:

  • gwarantują kompleksową opiekę medyczną wysokiej jakości;
  • przestrzegają ustalonych terminów diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Głównym celem pakietu onkologicznego jest podniesienie jakości opieki medycznej nad pacjentami. W jego osiągnięciu pomoże wprowadzenie szczegółowych wymogów dla placówek medycznych udzielających świadczeń w ramach szybkiej terapii. Chcemy, aby świadczeniodawcy dążyli do wypracowania wysokich standardów opieki – odpowiednich do potrzeb pacjentów.

Najważniejszym wymogiem ustalonym dla placówek realizujących szybką terapię onkologiczną jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki medycznej. Placówki realizujące szybką terapię m.in. gwarantują pacjentowi możliwość poddania się chemioterapii i radioterapii, będzie w nich także funkcjonował oddział o profilu zabiegowym. Świadczeniodawcy zadbają o to, aby w każdym zespole prowadzącym leczenie znajdowali się fizjoterapeuta i psycholog lub psychoonkolog.

Dzięki wprowadzanym zmianom pacjenci poddawani chemioterapii lub radioterapii, którzy do tej pory byli hospitalizowani z powodów innych niż zdrowotne (np. w związku z odległym miejscem zamieszkania), zyskali także możliwość zakwaterowania blisko placówki ochrony zdrowia, w której korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej. O tym, którzy pacjenci mogą zostać w hostelu, decyduje lekarz, biorąc pod uwagę ich stan zdrowia. Taką możliwość mają pacjenci, których stan nie wymaga hospitalizacji.

Świadczeniodawcy mogą zaoferować pacjentom również transport z hostelu do placówki, w której są im udzielane świadczenia. Zarówno zakwaterowanie w hostelu, jak i transport pomiędzy nim a placówką ochrony zdrowia odbywają się na wniosek pacjenta.

Koszty zakwaterowania i transportu pacjentów pokrywa NFZ, ponieważ są to elementy udzielanych im świadczeń zdrowotnych.


Szczegółowe informacje odnośnie placówek medycznych, w których pacjenci mogą leczyć się w ramach szybkiej terapii onkologicznej znajdziecie Państwo w serwisach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ.

[table id=5 /]

 


Czytaj więcej o karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego Czytaj więcej o szybkiej terapii onkologicznej Powrót