Realizatorzy

W wyniku zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., placówki ochrony zdrowia mogą realizować szybką terapię onkologiczną. Mogą one leczyć pacjentów w ramach pakietu onkologicznego, jeśli spełnią poniższe warunki:

  • gwarantują kompleksową opiekę medyczną wysokiej jakości;
  • przestrzegają ustalonych terminów diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Głównym celem pakietu onkologicznego jest podniesienie jakości opieki medycznej nad pacjentami. W jego osiągnięciu pomoże wprowadzenie szczegółowych wymogów dla placówek medycznych udzielających świadczeń w ramach szybkiej terapii. Chcemy, aby świadczeniodawcy dążyli do wypracowania wysokich standardów opieki – odpowiednich do potrzeb pacjentów.

Najważniejszym wymogiem ustalonym dla placówek realizujących szybką terapię onkologiczną jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki medycznej. Placówki realizujące szybką terapię m.in. gwarantują pacjentowi możliwość poddania się chemioterapii i radioterapii, będzie w nich także funkcjonował oddział o profilu zabiegowym. Świadczeniodawcy zadbają o to, aby w każdym zespole prowadzącym leczenie znajdowali się fizjoterapeuta i psycholog lub psychoonkolog.

Dzięki wprowadzanym zmianom pacjenci poddawani chemioterapii lub radioterapii, którzy do tej pory byli hospitalizowani z powodów innych niż zdrowotne (np. w związku z odległym miejscem zamieszkania), zyskali także możliwość zakwaterowania blisko placówki ochrony zdrowia, w której korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej. O tym, którzy pacjenci mogą zostać w hostelu, decyduje lekarz, biorąc pod uwagę ich stan zdrowia. Taką możliwość mają pacjenci, których stan nie wymaga hospitalizacji.

Świadczeniodawcy mogą zaoferować pacjentom również transport z hostelu do placówki, w której są im udzielane świadczenia. Zarówno zakwaterowanie w hostelu, jak i transport pomiędzy nim a placówką ochrony zdrowia odbywają się na wniosek pacjenta.

Koszty zakwaterowania i transportu pacjentów pokrywa NFZ, ponieważ są to elementy udzielanych im świadczeń zdrowotnych.


Szczegółowe informacje odnośnie placówek medycznych, w których pacjenci mogą leczyć się w ramach szybkiej terapii onkologicznej znajdziecie Państwo w serwisach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ.

OW NFZLink do strony
Dolnośląskihttp://www.nfz-wroclaw.pl/
Kujawsko-Pomorskihttp://nfz-bydgoszcz.pl/
Lubelskihttp://www.nfz-lublin.pl/
Lubuskihttp://www.nfz-zielonagora.pl/PL/525/Lista_placowek/
Łódzki
http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/aktualnosci/6175-szybka-terapia-onkologiczna-w-wojewodztwie-lodzkim-w-2015-r
Małopolskihttp://www.nfz-krakow.pl/
Mazowieckihttp://www.nfz-warszawa.pl/
Opolskihttp://www.nfz-opole.pl/
Podkarpackihttps://www.nfz-rzeszow.pl/informacje-ogolne/informacje/sto/
Podlaskihttp://www.nfz-bialystok.pl/index.php?dzial=15
Pomorskihttp://www.nfz-gdansk.pl/
Śląskihttp://www.nfz-katowice.pl/
Świętokrzyskihttp://www.nfz-kielce.pl/doc/4540
Warmińsko-Mazurskihttp://www.nfz-olsztyn.pl/
Wielkopolskihttp://www.nfz-poznan.pl/page.php/1/2/show/11116/
Zachodniopomorskihttp://www.nfz-szczecin.pl/szybka_terapia_onkologiczna.htm

 


Czytaj więcej o karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego Czytaj więcej o szybkiej terapii onkologicznej Powrót