Konsylium

Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów, który opracowuje plan leczenia pacjenta. Zbiera się ono w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

W składzie zespołu specjalistów muszą się znaleźć lekarze następujących specjalizacji:

  • onkologii i hematologii dziecięcej – jeśli pacjentem jest dziecko, hematologii – w przypadku leczenia nowotworów krwi lub układu chłonnego lub onkologii klinicznej – w pozostałych przypadkach;
  • radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej;
  • chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu (nie dotyczy to nowotworów krwi lub układu chłonnego), a w przypadku leczenia dzieci – chirurgii dziecięcej;
  • rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

W konsylium mogą uczestniczyć także inne osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny.
Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Zespół specjalistów konsultuje wyniki badań pacjenta i na tej podstawie kwalifikuje go do właściwego leczenia.


Główne zadania konsylium:

  • kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii;
  • ustalenie planu leczenia;
  • ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane;
  • wybór koordynatora leczenia.

Decyzje zespołu są oparte na opracowanych przez świadczeniodawcę sformalizowanych procedurach postępowania i organizacji udzielania świadczeń – zgodnie ze standardami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego rekomendowanymi przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny.


Czytaj więcej o realizatorach szybkiej terapii Czytaj więcej o koordynatorze leczenia Powrót