Konsylium

Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów, który planuje i koordynuje proces leczenia pacjenta. Zbiera się ono maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala. W przypadku gdy postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu, określenie planu leczenia i przeprowadzenie zabiegu diagnostyczno-terapeutycznego powinno nastąpić w terminie nie przekraczającym 4 tygodni od dnia zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

W składzie zespołu specjalistów muszą się znaleźć lekarze następujących specjalizacji:

 • w przypadku dzieci:
  • onkologii i hematologii dziecięcej,
  • radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej,
  • chirurgii dziecięcej albo w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej – chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej, albo w przypadku otorynolaryngologii – otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii,
 • w przypadku dorosłych:
  • onkologii klinicznej,
  • chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu,
  • rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej,
  • radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej.

Natomiast w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dorosłych w składzie zespołu musi się znaleźć co najmniej 2 lekarzy specjalistów hematologii lub onkologii klinicznej, lub 1 specjalista hematologii i 1 specjalista onkologii klinicznej. W przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci, z powodu specyfiki choroby, organizacja konsylium nie jest wymagana.

W konsylium mogą uczestniczyć także inne osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny.

Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Zespół specjalistów konsultuje wyniki badań pacjenta i na tej podstawie kwalifikuje go do właściwego leczenia.


Główne zadania konsylium:

 • kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii;
 • ustalenie planu leczenia;
 • ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane;
 • wybór koordynatora leczenia.

Decyzje zespołu są oparte na opracowanych przez świadczeniodawcę sformalizowanych procedurach postępowania i organizacji udzielania świadczeń.


Czytaj więcej o realizatorach szybkiej terapii Czytaj więcej o koordynatorze leczenia Powrót