Najczęściej zadawane pytania

Pakiet onkologiczny to potoczne określenie aktów prawnych, wprowadzających szybką terapię onkologiczną, która jest rozwiązaniem organizacyjnym, mającym na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne). Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Przepisy wprowadzające szybką terapię onkologiczną weszły w życie 1 stycznia 2015 r. Formalnie pakiet onkologiczny nie jest programem zdrowotnym ani profilaktycznym. Pacjent nie zgłasza się do szybkiej terapii onkologicznej ani się do niej nie rejestruje. Również Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej. Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz.

Wykaz aktów prawnych regulujących szybką terapię onkologiczną.

 1. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 2. Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 6. Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 7. Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 8. Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Najważniejsze nowe elementy systemu opieki zdrowotnej dla pacjentów onkologicznych:

Najważniejsze korzyści, które przyniesie wdrożenie pakietu onkologicznego:

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu;
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta;
 • wprowadzenie szybkiej diagnostyki i kompleksowego leczenia;
 • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych;
 • obniżenie kosztów leczenia, dzięki wykryciu choroby we wczesnym stadium.

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, wprowadzane przez akty prawne (tzw. pakiet kolejkowy – czytaj co to jest pakiet kolejkowy). Mają one na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta onkologicznego przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne). Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Formalnie pakiet onkologiczny nie jest programem zdrowotnym ani profilaktycznym. Pacjent nie zgłasza się do szybkiej terapii onkologicznej ani się do niej nie rejestruje. Również Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej. Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz.

Szybka terapia onkologiczna, którą wprowadza pakiet onkologiczny, jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne). Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Formalnie pakiet onkologiczny nie jest programem zdrowotnym ani profilaktycznym. Pacjent nie zgłasza się do szybkiej terapii onkologicznej ani się do niej nie rejestruje. Również Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.

Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz:

 • lekarz rodzinny – POZ

  Lekarz POZ skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa oraz wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, jeśli stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego (na podstawie wywiadu, oceny dolegliwości pacjenta i ewentualnych wyników badań).

 • lekarz specjalista w poradni AOS i w szpitalu

  Jeśli lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS) zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy, może wydać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, co oznacza podjęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej (także pacjenci hospitalizowani). W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy.

Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
Lekarz prowadzący leczenie w szpitalu może wydać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego pacjentom, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. Dzięki temu mogą oni rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Uwaga!

W przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty w poradni ambulatoryjnej (AOS).
Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ może zlecać większą liczbę badań diagnostycznych bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.

Pacjent nie może się zgłosić po kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz:

 • lekarz rodzinny – POZ

  Lekarz POZ skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa oraz wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, jeśli stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego (na podstawie wywiadu, oceny dolegliwości pacjenta i ewentualnych wyników badań).

 • lekarz specjalista w poradni AOS i w szpitalu

  Lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy, będzie mógł wydać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, co oznacza podjęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej (także pacjenci hospitalizowani). W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy.
  Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
  Lekarz prowadzący leczenie w szpitalu będzie mógł wydać kartę leczenia onkologicznego i rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r.

Uwaga!

W przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty w poradni ambulatoryjnej (AOS).

Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ może zlecać większą liczbę badań diagnostycznych bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.

Szybka terapia onkologiczna jest realizowana w ramach NFZ, w związku z tym pacjent nie płaci za leczenie.

Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może zlecać większą liczbę badań diagnostycznych bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza pakiet onkologiczny, jest obowiązek przestrzegania przez świadczeniodawców terminów wyznaczonych na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Jest to podstawa szybkiej terapii onkologicznej. Pakiet gwarantuje pacjentom, u których podejrzewa się chorobę nowotworową, określone terminy na wykonanie badań diagnostycznych. Diagnoza musi zostać postawiona w ciągu 9 tygodni od momentu zgłoszenia się pacjenta do specjalisty.

Pakiet onkologiczny gwarantuje pacjentom, u których podejrzewa się chorobę nowotworową, określone terminy na wykonanie badań diagnostycznych. Diagnoza musi zostać postawiona w ciągu 9 tygodni od momentu zgłoszenia się pacjenta do specjalisty.

Aktualne informacje na temat kolejek można znaleźć na stronie: http://kolejki.nfz.gov.pl

Od stycznia 2015 r. listy oczekujących są prowadzone elektronicznie. Informacje o pierwszym wolnym terminie są aktualizowane raz w tygodniu. Dzięki temu pacjenci oczekujący na pierwszą wizytę do lekarza, mają dostęp do informacji o pierwszym wolnym terminie, średnim czasie oczekiwania i liczbie osób oczekujących do danego świadczeniodawcy. Informacje te są stale dostępne na stronach internetowych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, w części poświęconej listom oczekujących. Można je także uzyskać telefonicznie, dzwoniąc do Funduszu (w każdym oddziale NFZ funkcjonuje infolinia dla pacjentów z informacją, w której poradni i ile dni oczekuje się na świadczenie).

Pacjenci kontynuujący leczenie będą zapisywani na wizyty według harmonogramu leczenia ustalonego przez lekarza.

W ramach pakietu onkologicznego nie można wykonywać badań profilaktycznych. Formalnie pakiet onkologiczny nie jest programem zdrowotnym ani profilaktycznym. Pacjent nie zgłasza się do szybkiej terapii onkologicznej ani się do niej nie rejestruje. Również Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.

Szybka terapia onkologiczna, którą wprowadza pakiet onkologiczny, jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne). Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pacjenci, którzy są w grupie ryzyka, powinni poinformować o tym swojego lekarza rodzinnego. Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ może zlecać większą liczbę badań diagnostycznych bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.  

Badania profilaktyczne można wykonać w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Więcej informacji na stronach:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych

http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/hydra/showpage.php?pageID=49

Formalnie pakiet onkologiczny nie jest programem profilaktycznym ani przesiewowym. W ramach pakietu onkologicznego nie można wykonywać badań profilaktycznych.

Szybka terapia onkologiczna, którą wprowadza pakiet onkologiczny, jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne).

Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pacjenci, którzy są w grupie ryzyka, powinni poinformować o tym swojego lekarza rodzinnego. Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ może zlecać większą liczbę badań diagnostycznych bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.

Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz.

Badania profilaktyczne można wykonać w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Więcej informacji na stronach:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych

http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/hydra/showpage.php?pageID=49

Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ może zlecać większą liczbę badań diagnostycznych bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.

Formalnie pakiet onkologiczny nie jest programem profilaktycznym ani przesiewowym. W ramach pakietu onkologicznego nie można wykonywać badań profilaktycznych.

Szybka terapia onkologiczna, którą wprowadza pakiet onkologiczny, jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne).

Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pacjenci, którzy są w grupie ryzyka, powinni poinformować o tym swojego lekarza rodzinnego. Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ może zlecać większą liczbę badań diagnostycznych bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.

Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz.

Badania profilaktyczne można wykonać w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Więcej informacji na stronach:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych

http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/hydra/showpage.php?pageID=49

Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne).

Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz:

 • lekarz rodzinny – POZ

  Lekarz POZ skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa oraz wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, jeśli stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego (na podstawie wywiadu, oceny dolegliwości pacjenta i ewentualnych wyników badań).

 • lekarz specjalista w poradni AOS i w szpitalu

  Jeśli lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS) zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy, może wydać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, co oznacza podjęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej (także pacjenci hospitalizowani). W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy.

  Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
  Lekarz prowadzący leczenie w szpitalu może wydać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego pacjentom, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. Dzięki temu mogą oni rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

 

Uwaga!

W przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty w poradni ambulatoryjnej (AOS).

Chorzy, który rozpoczęli swoje leczenie przed 1 stycznia 2015 r. również mogą korzystać ze świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Pacjentom, którzy są obecnie leczeni, np. są w trakcie chemioterapii, kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wystawić lekarz pracujący w szpitalu prowadzącym leczenie.

Decyzję o wydaniu karty – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz.

Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne).

Po zakończeniu leczenia (także w ramach szybkiej terapii onkologicznej) pacjent wraca pod opiekę lekarza POZ, który na podstawie badań diagnostycznych monitoruje jego stan zdrowia. Poszerzony wykaz tych badań nie obejmuje jednak rezonansu magnetycznego, ponieważ nie jest to podstawowe badanie kontrolne. Na rezonans magnetyczny kieruje pacjenta w razie potrzeby lekarz specjalista.

Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne).

Po zakończeniu leczenia (także w ramach szybkiej terapii onkologicznej) pacjent wraca pod opiekę lekarza POZ, który na podstawie badań diagnostycznych monitoruje jego stan zdrowia. Na badania kontrolne może kierować pacjenta zarówno lekarz specjalista, jak i lekarz POZ.

Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne).

Po zakończeniu leczenia (także w ramach szybkiej terapii onkologicznej) pacjent wraca pod opiekę lekarza POZ, który na podstawie badań diagnostycznych monitoruje jego stan zdrowia.

W przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty w poradni ambulatoryjnej (AOS).